Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

 


  Ludwik Jagiełowicz

  Inspektor Ochrony Danych (IOD)

tel. 52 58 26 339

iod@szpitalmsw.bydgoszcz.plI