Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

HARMONOGRAM GODZIN PRZYJĘĆ LEKARZY POZ (dla dorosłych)

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA W DNIU WIZYTY

Zmiana organizacji pracy POZ SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
od dnia 24 maja 2021 r.


UWAGA ! KORONAWIRUS !!!


W związku narastającą liczbą zakażeń COVID -19 w trosce o zdrowie  naszych Pacjentów zostają wprowadzone następujące zmiany:

•    REJESTRACJA na WIZYTĘ W GABINECIE oraz na TELEPORADĘ  (zgodnie z harmonogramem pracy lekarzy) osobiście w godzinach pracy rejestracji lub telefonicznie pod nr tel:
 -
52-58-26-299  (od 7:00do 18:00)
 - 52-58-26-319
(od 7:00  do 10:00)
Pacjent zostanie poinformowany przez pracownika rejestracji, o której godzinie lekarz POZ osobiście oddzwoni w ramach TELEPORADY.
!!! Prosimy aby Pacjenci byli dostępni pod telefonem w wyznaczonym czasie,  3 nieudane próby telefonicznego kontaktu lekarza z Pacjentem skutkować będzie anulowniem teleporady !!!.


PACJENCI Z INFEKCJĄ DRÓG ODDECHOWYCH mogą się rejestrować

wyłącznie na teleporadę podczas której lekarz może zadecydować o wizycie stacjonarnej.


•    ZAPOTRZEBOWANIE NA LEKI I ZAOPATRZENIE MEDYCZNE

     można złożyć:

a)  za pomocą kartki wrzuconej do skrzynki umieszczonej naprzeciwko rejestracji   

     (prosimy o umieszczenie nr telefonu do kontaktu)

b)  telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10:30 -14:30  tel. 52 58 26 299

c)  drogą mailową  (adres: rejestracja@szpitalmsw.bydgoszcz.pl)

 

Kod recepty Pacjent otrzyma za pomocą:

- SMS

- e-mail lub

 - gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta (IKP) pracownicy rejestracji telefonicznie skontaktują się z Pacjentem celem podania kodu

     

WIZYTY DOMOWE

zgłoszenie wizyty domowej (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -10:00) pod nr tel.: 52-582-6-248 (lekarz POZ skontaktuje się z pacjentem celem zebrania wywiadu epidemiologicznego oraz weryfikacji zasadności wizyty)

 

 

20.05.2021 r.









poniedziałek wtorek    środa czwartekpiątek

dr n. med.
Lena Nowak-Łoś
pokój 121

08:00-15:00


08:00-10:00
Teleporady

10:24-13:00
*WG

14:00-15:00
recepty


08:00-13:00


08:00-09:00
Teleporady

9:00-10:00
10:15-11:00
*WG

12:00-13:00
recepty

 

08:00-15:00

08:00-10:00
Teleporady

10:24-13:00
*WG

14:00-15:00
recepty

 

12:00-18:00


12:00-13:00
recepty

13:00-15:00
Teleporady

15:24-17:15
*WG


08:00-11:00

08:00-09:00
Teleporady

10:00-11:00
recepty

od 11:00 *WD



dr n. med. Aleksandra Świderska-Tomaszewska
pokój 122 

10:00-18:00

10:00-11:00
recepty

11:00-14:30
*WG

15:00-17:00
Teleporady


08:00-13:00

08:00-10:00
Teleporady

10:00-11:00 recepty

11:00-12:00
*WG

 
 
08:00-15:00

08:00-10:00
Teleporady

10:00-11:00 recepty

11:00-14:00
*WG

 
 


08:00-10:00


08:00-09:00
Teleporady

od 10:00
*WD







 

08:00-14:00


08:00-10:00
Teleporady

10:00-11:00 recepty

11:00-13:00
*WG


 
 

lek. med. Piotr Tokarczyk
pokój 121 








15:00-18:00


*WG


lek. med. Sebastian Michalak
pokój 131 

08:00-11:00

08:00-08:30
recepty

08:30-10:00
Teleporady

10:00-11:00
*WG


od 11:00 *WD

 

08:00-18:00


08:00-08:30
17:30-18:00
recepty

08:30-13:00
Teleporady

14:00-17:30
*WG






08:00-13:00


08:00-08:30
12:30-13:00
recepty

08:30-10:00
Teleporady

10:30-12:30
*WG




 
 

08:00-13:00


08:00-08:30
12:30-13:00
recepty

08:30-10:00
Teleporady

10:30-12:30
*WG




 
 

8:00-13:00


08:00-08:30
12:30-13:00
recepty

08:30-10:00
Teleporady

10:30-12:30
*WG




 
 
lek. med. Aneta Żelazna
pokój 123

08:00-15:00

08:00-10:20
Teleporady

10:40-13:00
*WG

14:00-15:00
recepty




11:00-18:00

Tylko
wizyty domowe







 
 
11:00-18:00

11:00-12:00 recepty

12:00-14:15
Teleporady

14:45-17:00
*WG





11:00-15:00


11:20-12:15
Teleporady

12:35-13:50
*WG

14:00-15:00 recepty






08:00-15:00

08:00-10:20
Teleporady

10:40-13:00
*WG

14:00-15:00 recepty





lek.med. Michał Gąsiorowski

pokój 130

12:00-18:00

12:00-14:00 recepty

14:00-15:00 Teleporady










8:00-18:00

8:00 - 10:00
recepty

10:00-18:00
*WD


 
 
12:00-18:00

12:00-14:00 recepty

14:00-15:00 Teleporady



12:00-18:00

12:00-14:00
recepty

14:00-15:00 Teleporady

16:00-17:30
*WG







*WG - wizyty w gabinecie
** WD - wizyty domowe             
*** NIEOBECNOŚCI i ZMIANY
recepty -
wypisywanie recept




 • dr n. med. Lena Nowak Łoś
 1. NIEOBECNOŚĆ: 01.10.2021
 2. ZMIANA:

 • dr n. med. Aleksandra Świderska-Tomaszewska
 1. NIEOBECNOŚĆ:
 2. ZMIANA: dnia

 • lek. med. Piotr Tokarczyk
 1. NIEOBECNOŚĆ:
 2. ZMIANA:

 • lek. med. Sebastian Michalak
 1. NIEOBECNOŚĆ:
 2. ZMIANA: 01.10.2021 po godz. 11:00 wizyty domowe
 

 • lek. med. Aneta Żelazna
 1. NIEOBECNOŚĆ:
 2. ZMIANA: 23.09.2021 godz. przyjęć w POZ 11:20:00-18:00
 3. ZMIANA: 24.09.2021 godz. przyjęć w POZ 8:00-10:00, po godz. 10:00 wizyty domowe

 • lek. med. Michał Gąsiorowski
 1. NIEOBECNOŚĆ: 13-26.09.2021
 2. ZMIANA:


ZASADY REJESTRACJI PACJENTÓW DO LEKARZY POZ
 • Pacjenci rejestrowani będą do lekarza na określoną godzinę.
 • Pacjent zobowiązany jest mieć ze sobą dowód osobisty.

W dniu zgłoszenia przyjmowani są:
Inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, zasłużeni dawcy krwi lub przeszczepu i weterani działań poza granicami państwa.

OSTATECZNIE O KOLEJNOŚCI PRZYJĘĆ DECYDUJE LEKARZ PRZYJMUJĄCY.