Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Szczegółowy harmonogram wsparcia

Szczegółowy harmonogram wsparcia:

RODZAJ WSPARCIA

DATA UDZIELANIA WSPARCIA

GODZINY UDZIELANIA WSPARCIA

ADRES REALIZACJI WSPARCIA


ZAKRES UDZIELANEGO WSPARCIA


Działalność Dziennego Domu Opieki Medycznej

01.11.2016 - 30.06.2018

w każdy dzień roboczy

7.30 - 17.30


ul. ks. R. Markwarta 4-6
85-015 Bydgoszcz

Nieodpłatne świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne, działania związane z kontynuacją leczenia a także działania edukacyjne (zgodnie ze standardem BDDOM określonym przez MZ) w tym m.in.:opieka pielęgniarska nad pacjentami BDDOM, w tym:

  • edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji,

  • doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych,

  • usprawnianie ruchowe,

  • stymulacja procesów poznawczych,

  • terapia zajęciowa,

  • przygotowanie rodziny i opiekunów pacjenta do kontynuacji opieki (działania edukacyjne),

  • zajęcia dodatkowe.