Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2015-05-26 Druki do pobrania
Druki do pobrania

Kserokopia dokumentacji medycznej

Wniosek o dokumentację medyczną


Upoważnienie do dokumentacji
Oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej

Oświadczenie rodzica/opiekuna

Deklaracja wyboru
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Rehabilitacja Lecznicza

Wniosek informacyjny do przyjęcia na Rehabilitację Neurologiczną


Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Bydgoski Dzienny Dom Opieki MedycznejReklama produktów leczniczych
Wniosek o wydanie zgody na spotkanie osoby zajmującej się reklamą produktu leczniczego kierowaną do osób uprawnionych do wystawiania recept


Polityka antykorupcyjna
Polityka antykorupcyjna
Poradnik antykorupcyjny dla pacjentów
Instrukcja zgłaszania sytuacji o znamionach korupcyjnych
Zarządzenie 9/2015