Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Pełnomocnik do Spraw Praw Pacjentów i Weteranów

Pełnomocnik Dyrektora do Spraw Praw Pacjentów i Weteranów 

w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy

 

IWONA KALITOWSKA

przyjmuje w sprawach skarg i wniosków

we wtorki i czwartki w godzinach 12:00 - 13:00

 V piętro - Sekretariat Dyrektora

 

telefon 52 58 26 201

e-mail: epidemiologia@szpitalmsw.bydgoszcz.pl

 

Pacjenci, którzy uznają, że w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez naszą placówkę naruszone zostały ich prawa mogą liczyć na pomoc Pełnomocnika do Spraw Praw Pacjenta i Weteranów