Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

BIP


 Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
   w Bydgoszczy

ul. Markwarta 4-6
85-015 Bydgoszcz

tel.  52/ 58 26 200
fax. 52/ 58 26 209

NIP: 554-22-01-453
REGON: 092325348
KRS: 0000002292
RZOZ: 000000018807