Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Numer sprawy Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert
09/2021 „Zakup i dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów do zamykania powłok.” Dostawa 2021-10-18
08/2021 Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych, w tym: środków do mycia, pielęgnacji i odkażania rąk, środków do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu endoskopowego, itp Dostawa 2021-10-15
07/2021 Zakup i dostawa urządzenia rehabilitacyjno-diagnostycznego do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią oraz pozycjonerów Dostawa 2021-09-17
06/2021 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2021-08-05
04/2021 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: wyroby medyczne do higieny, wyroby medyczne do badań urologicznych, wyroby do endoskopii i endochirurgii, elektrody, cewniki, dreny, igły, strzykawki, zestawy do kaniulacji, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, wzierniki, końcówka noża harmonicznego, próżnociąg położniczy, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, strzygarki i. in. Dostawa 2021-08-27
05/2021 Dostawa respiratora do długotrwałej terapii dla noworodków oraz maceratorów Dostawa 2021-08-03
02/2021 Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, przyrządów do podaży diet, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, preparatów do dezynfekcji skóry, materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych i innych Dostawa 2021-08-13
03/2021 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2021-07-09
01/2021 Dostęp do nowych wersji oraz opieka serwisowa użytkowanych przez Szpital licencji systemu informatycznego Eskulap oraz udostępnienie dodatkowych funkcjonalności modułów na czas trwania umowy Usługa 2021-03-31
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2021r. ----- wybierz rodzaj zamówienia ----- 0000-00-00
14/2020 Zakup i dostawa respiratorów Dostawa 2021-01-15
15/2020 Zakup i dostawa wyposażenia i sprzętów dla oddziałów szpitala (wózki, szafy, stoliki, taborety). Dostawa 2021-01-22
13/2020 Świadczenie usług prania, wynajmu odzieży operacyjnej oraz kompletów odzieży dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2020-12-31
12/2020 Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony mienia, osób i obiektów szpitala i przychodni SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2020-12-28
11/2020 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: elektrody do pomiaru rzutu serca, filtry do respiratora Puritan Bennett 560, igła – motylek, płytki, worki stomijne, podkłady chłonne, ręczniki, kocyk do okrycia pacjenta, rękawiczki chirurgiczne i diagnostyczne, trokary, akcesoria laparoskopowe, zestawy opatrunkowe, nożyczki jednorazowe, akcesoria do elektroterapii, dozownik tlenowy, woda do nawilżania tlenu, akcesoria do laparoskopii, taśma kinezjologiczna i. in. Dostawa 2020-12-07
10/2020 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz świadczenie prac personelu pomocniczego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2020-12-04
09/2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych, zestawów zabiegowych, środków do dezynfekcji Dostawa 2020-09-04
08/2020 Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych, dwujamowych, elektrod do stymulatorów oraz introducerów Dostawa 2020-08-07
ZP/p/22/2020 Dostawa energii elektrycznej na lata 2020–2023 Dostawa 2020-08-03
05/2020 Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej w ramach projektu: „Poprawa jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu krążenia i oddechowego poprzez przebudowę Oddziału Kardiologii z pododdziałem chorób wewnętrznych wraz z doposażeniem w sprzęt i wyposażenie medyczne oraz w zakresie chorób nowotworowych układu moczowo - płciowego i pokarmowego poprzez zakup sprzętu i wyposażenia medycznego”. Dostawa 2020-08-05