Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Numer sprawy Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert
11/2024 Zakup i dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy. Dostawa 2024-08-09
10/2024 Dostawa aparatu do terapii nerkozastępczej, łóżka porodowego oraz łóżek intensywnej terapii wraz z szafkami przyłóżkowymi Dostawa 2024-07-08
09/2024 Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia, płynów do terapii nerko zastępczej, preparatów do dezynfekcji, materiałów opatrunkowych i innych Dostawa 2024-07-01
08/2024 Pokrycie papą termozgrzewalną wierzchniową dachu obiektu SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy – Zadanie nr 1, oraz budowa siłowni -dodatkowe źródło energii elektrycznej - baterie fotowoltaiczne, odnawialne źródła energii – Zadanie nr 2 Roboty budowlane 2024-05-15
07/2024 Świadczenie usług informatycznych dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2024-05-06
06/2024 „Zakup i dostawa materiałów szewnych dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy” Dostawa 2024-04-09
Plan postępowań 2024 Plan postępowań o udzielenia zamówienia na rok 2024 ----- wybierz rodzaj zamówienia ----- 2024-02-16
05/2024 Świadczenie usług prania, wynajmu odzieży operacyjnej oraz kompletów odzieży dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2024-02-14
04/2024 Remont części Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Roboty budowlane 2024-02-01
03/2024 Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych i myjących dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Dostawa 2024-01-25
01/2024 Zakup i dostawa leków iniekcyjnych, doustnych i innych Dostawa 2024-01-18
24/2023 Usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz świadczenie prac personelu pomocniczego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2024-01-09
20/2023 Usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz świadczenie prac personelu pomocniczego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2023-12-20
22/2023 Zakup i dostawa środków do dezynfekcyjnych i myjących
dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
Dostawa 2023-11-30
21/2023 Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych i dwujamowych, elektrod do stymulatorów i introducerów. Dostawa 2023-11-16
18/2023 Zakup i dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych i ręczników włókninowych Dostawa 2023-11-13
17/2023 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2023-11-06
16/2023 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Usługa 2023-10-27
15/2023 Świadczenie usług dezynfekcji, mycia, przeglądu, konserwacji, pakowania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego parą wodna pod ciśnieniem w temperaturach: 1340C, 1210C oraz świadczenie usług w zakresie niskotemperaturowej sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego (tlenkiem etylenu). Usługa 2023-10-27
14/2023 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Usługa 2023-10-19