Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów

Oddział Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów

Lokalizacja: piętro I

Telefony kontaktowe

 • Ordynator: (52) 58-26-389
 • Lekarze: (52) 58-26-261
 • Pielęgniarki: (52) 58-26-263
 • Sekretariat (52) 58-26-262
 • Rejestracja do PORADNI NEUROLOGICZNEJ: (52) 58 26 299, (52) 58 26 298Oddział dysponuje 22 łózkami z własnymi węzłami sanitarnymi wraz z łóżkiem intensywnego nadzoru. Neurologia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób naczyniowych, padaczką, procesów ekspansywnych, chorób zwyrodnieniowych i nerwowo-mięśniowych.

Dysponujemy możliwością wykonania badań:

 • rezonansu magnetycznego,
 • tomografii komputerowej,
 • EEG,
 • elektromiografii,
 • elektroneurografii
 • potencjałów wywołanych