Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Numer sprawy Nazwa zamówienia Termin składania ofert
02/2024 Konkurs na realizacja świadczeń zdrowotnych przez :
a) Zakres nr 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym przez położną w ramach umowy cywilno-prawnej;
b) Zakres nr 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Izbie Przyjęć oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
c) Zakres nr 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
d) Zakres nr 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć przez ratownika medycznego w ramach umowy cywilno prawnej.
2024-05-20
1/2024 Przedmiotem konkursu jest realizacja świadczeń zdrowotnych przez :
1) Zakres nr 1 – Lekarza specjalisty udzielającego świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno – prawnej, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
2) Zakres nr 2 - Lekarza specjalisty w dziedzinie neurochirurgii udzielającego świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno – prawnej,
3) Zakres nr 3 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa / w trakcie specjalizacji w dziedzinie ginekologii i położnictwa udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
4) Zakres nr 4 – lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii udzielającego świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno-prawnej.
2024-04-25
04/2023 Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych przez:
Zakres nr 1 – Lekarzy specjalistów / w trakcie specjalizacji / bez specjalizacji udzielających świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć
Zakres nr 2 – Lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii albo/i chorób wewnętrznych udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym
Zakres nr 3 – Lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii lub chorób wewnętrznych udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Geriatrii
Zakres nr 4 – Lekarza specjalistę udzielającego świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Zakres nr 5 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii / w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologii
Zakres nr 6 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa / w trakcie specjalizacji w dziedzinie ginekologii i położnictwa udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położnictwa
Zakres nr 7 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii / w trakcie specjalizacji w dziedzinie neonatologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położnictwa
Zakres nr 8 – Lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii / specjalistów I stopnia w dziedzinie anestezjologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym
Zakres nr 9 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii / w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii
Zakres nr 10 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii / w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii
Zakres nr 11 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii
Zakres nr 12 – Psychologa udzielającego świadczeń zdrowotnych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
2023-11-20
03/2023 Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych przez :
a) Zakres 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym przez położną/pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
b) Zakres 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Podstawowej Opiece Zdrowotnej przez położną w ramach umowy cywilno-prawnej;
c) Zakres 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale zachowawczym (Oddział Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Oddział Geriatrii, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
d) Zakres 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale zabiegowym (Oddział Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym) przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
e) Zakres 5 - udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno – prawnej;
f) Zakres 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
g) Zakres 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć przez ratownika medycznego w ramach umowy cywilno prawnej.
2023-11-08
05/2023 Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych przez :
a) Zakres 1 – lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej i/albo pediatrii udzielających świadczeń zdrowotnych w POZ w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
b) Zakres 2 – lekarzy specjalistów stomatologii udzielających świadczeń medycznych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy ;
c) Zakres 3 – lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej oraz Oddziale Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
d) Zakres 4 – lekarzy specjalistów psychiatrii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczyj;
e) Zakres 5 - lekarzy specjalistów dermatologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
f) Zakres 6 - lekarzy specjalistów diabetologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
g) Zakres 7 – lekarzy specjalistów endokrynologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
h) Zakres 8 - lekarzy specjalistów laryngologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Otolaryngologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
i) Zakres 9 – lekarzy specjalistów ginekologii i położnictwa udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
j) Zakres 10 – lekarzy specjalistów okulistyki udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistycznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
k) Zakres 11 - lekarzy specjalistów medycyny pracy udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Badań Profilaktycznych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
l) Zakres 12 - lekarzy specjalistów radiologii udzielających świadczeń medycznych w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracowniami w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
2023-10-26
02/2023 Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki mikrobiologicznej i serologii transfuzjologicznej oraz na utworzenie, organizację i wykonywanie zadań banku krwi oraz pracowni serologii lub immunologii transfuzjologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy 2023-09-20
06/2022 Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) Zakres 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy przez ratownika medycznego w ramach umowy cywilno-prawnej;
b) Zakres 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę epidemiologiczną w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno – prawnej w ordynacji dziennej;
c) Zakres 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale zachowawczym (Oddział Neurologiczny, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów, Oddział Geriatrii, Izba Przyjęć, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
d) Zakres 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale zabiegowym (Oddział Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym) w ramach umowy cywilno – prawnej;
e) Zakres 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
f) Zakres 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Bloku Operacyjnym przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
g) Zakres 7 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym przez położną w ramach umowy cywilno-prawnej;
h) Zakres 8 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez neurologopedę w Oddziale Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów, Poradni logopedycznej w ramach umowy cywilno – prawnej.
2022-12-22
05/2022 Konkurs ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie:
a) Zakres 1 – lekarza bez specjalizacji, w trakcie specjalizacji, ze specjalizacją w dziedzinie medycyny rodzinnej udzielającego świadczeń zdrowotnych w POZ w SP WZOZ MSWiA w ramach umowy cywilno – prawnej;
b) Zakres 2 - lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii udzielającego świadczeń zdrowotnych na stanowisku Kierownika Oddziału Neurologii z Rehabilitacją Neurologiczną w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno – prawnej w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
c) Zakres 3 - lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii udzielającego świadczeń zdrowotnych w Pracowni EEG, ENG SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno – prawnej.
2022-12-13
Sprzedaż Karetki sanitarnej Daimler Chrysler 311CDI 2022-11-29
04/2022 Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych przez :
a) Zakres 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
b) Zakres 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale zachowawczym (Oddział Neurologiczny, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Oddział Geriatrii, Izba Przyjęć, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
c) Zakres 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale zabiegowym (Oddział Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym) przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno–prawnej;
2022-09-29
03/2022 Przetarg nieograniczony na najem 80m² powierzchni w budynku przy ul. Markwarta 4-6 na prowadzenie bufetu 2022-09-09
01/2022 Konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych w zakresie:
a) Zakres 1 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
b) Zakres 2 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
c) Zakres 3 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy oraz w Poradni Chirurgicznej w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
a) Zakres 4 - lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno-prawnej;
d) Zakres 5 - lekarzy specjalistów/ w trakcie specjalizacji w dziedzinie laryngologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Otolaryngologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umowy cywilno-prawnej;
2022-06-22
Konkurs ofert na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy. 2022-06-10
07/2021 Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych przez :
a) Zakres 1 – udzielanie świadczeń zdrowotnych na Bloku Operacyjnym przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
b) Zakres 2 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
c) Zakres 3 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale zachowawczym (Oddział Neurologiczny, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów, Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych, Oddział Geriatrii, Izba Przyjęć, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy) przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
d) Zakres 4 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym przez pielęgniarkę w ramach umowy cywilno-prawnej;
e) Zakres 5 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym przez położną w ramach umowy cywilno-prawnej.
f) Zakres 6 – udzielanie świadczeń zdrowotnych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy przez ratownika medycznego w ramach umowy cywilno-prawnej.
2021-12-17
06/2021 Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych przez :
a) Zakres 1 - lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Dermatologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
b) Zakres 2 - lekarzy specjalistów w dziedzinie diabetologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Diabetologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
c) Zakres 3 - lekarzy specjalistów w dziedzinie endokrynologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Endokrynologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
d) Zakres 4 - lekarzy specjalistów w dziedzinie laryngologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Otolaryngologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
e) Zakres 5 - lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Ginekologicznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
f) Zakres 6 - lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny pracy udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Badań Profilaktycznych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
g) Zakres 7 - lekarzy specjalistów w dziedzinie rehabilitacji medycznej udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Rehabilitacyjnej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
h) Zakres 8 - lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Okulistycznej w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
i) Zakres 9 - lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii udzielających świadczeń zdrowotnych w Poradni Zdrowia Psychicznego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
j) Zakres 10 - lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny rodzinnej i/albo pediatrii udzielających świadczeń zdrowotnych w POZ w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
k) Zakres 11 - lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii udzielających świadczeń medycznych w Zakładzie Radiologii Lekarskiej z Pracowniami w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczyj;
l) Zakres 12 - lekarzy specjalistów w dziedzinie stomatologii i/albo ortodoncji udzielających świadczeń medycznych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy;
2021-12-17
04/2021 Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych przez :
1) Zakres 1 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie urologii / w trakcie specjalizacji w dziedzinie urologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy oraz w Poradni Urologicznej w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
2) Zakres 2 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie chirurgii / w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy oraz w Poradni Chirurgicznej w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
3) Zakres 3 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Urologii, Urologii Onkologicznej i Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedycznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy oraz w Poradni Ortopedycznej w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej.
2021-12-17
05/2021 Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych przez :
Lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii / w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
2021-12-15
03/2021 Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych przez :
a) Zakres 1 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiologii albo/i chorób wewnętrznych / w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii albo/i chorób wewnętrznych / bez specjalizacji udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
b) Zakres 2 - Lekarzy specjalistów / w trakcie specjalizacji / bez specjalizacji udzielających świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
c) Zakres 3 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie geriatrii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Geriatrii SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej.
d) Zakres 4 - Lekarzy specjalistów udzielających świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej.
2021-12-06
02/2021 Konkurs ofert na realizacje świadczeń zdrowotnych przez :
a) Zakres nr 1 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie ginekologii i położnictwa / w trakcie specjalizacji w dziedzinie ginekologii i położnictwa udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
b) Zakres nr 2 - Lekarzy specjalistów w dziedzinie neonatologii / w trakcie specjalizacji w dziedzinie neonatologii udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii z Pododdziałem Neonatologicznym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym.
2021-12-06
01/2021 Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii / w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii / bez specjalizacji udzielających świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze medycznym. 2021-11-10