Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Rejestracja Szpitala MSWiA w Bydgoszczy


Koordynator
mgr Natalia Malarska-Gucz • Podstawowa Opieka Zdrowotna
  parter
  od poniedziałku do piątku 07:00 - 18.00  tel. (52) 582 62 99
  od poniedziałku do piątku 07:00 - 10:00  tel. (52) 582 63 19
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna - wizyty domowe u dorosłych
  I piętro - gabinet zabiegowy
  od poniedziałku do piątku 07:00 - 10:00
  tel. (52) 582 62 48

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna dla dzieci

  Rejestracja do Poradni Dziecięcej od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-18:00

  poniedziałki, wtorki, środy, piątki:

 • Piętro: niski parter
 • Telefon: 52 58 26 280 lub rejestracja osobista od godz. 7:00-14:35
 • Piętro:  parter
 • Telefon: 52 58 26 299 lub rejestracja osobista od godz. 14:35-18:00
czwartki:
 • Piętro: niski parter
 • Telefon: 52 58 26 280 lub rejestracja osobista od godz. 7:00-18:00
W dni: 04.07.2024, 11.07.2024, 18.07.2024, 25.07.2024 rejestracja w godz. 7:00 - 14:30 tel. 52 58 26 280 (poziom - 1), od godz. 14:30 - 18:00 tel. 52 58 26 299 (rejestracja główna - parter)
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna - wizyty domowe u dzieci
  rejestracja poziom -1 
  od poniedziałku do piątku 07:00 - 11:00
  tel. (52) 582 62 80

 • Gabinety specjalistyczne
  parter
  od poniedziałku do piątku 07:00 - 18:00
  tel. (52) 582 62 98,  (52) 58 26 299

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego
  ul. Kopernika 14
  poniedziałek, czwartek, piątek w godz. 07:25 - 15:00 tel. (52) 582 62 75/ w godz. 15:00-18:00 tel.  (52) 58 26 298 (budynek szpitala ul. Markwarta 4-6 - rejestracja główna - parter);  
 •  wtorek, środa w godz. 7:25-18:00 tel. (52) 582 62 75

 • Pracownia USG
  rejestracja parter
  od poniedziałku do piątku 07:00 - 18:00
  tel. (52) 582 62 98, (52) 582 62 99

 • Stomatologia
  rejestracja bezpośrednio w gabinetach stomatologów - piętro I
  od poniedziałku do piątku 
  telefony: (52) 582 63 20, (52) 582 63 22, (52) 582 63 46, (52) 582 63 21, (52) 582 6323

Osoba do kontaktu w języku migowym: Aleksandra Mikołajec, tel. 78 71 76 906


Druki do pobrania: