Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
Poradnia Geriatryczna
  • Piętro: II p.
  • Pokój nr: 128
  • Telefon: rejestracja (52) 58 26 299, (52) 58 26 298;  gabinet (52) 582 63 38
Pn.

Wt.specj. chorób wewn. i geriatrii A. Szalska 
08:00 - 12:00
Śr.

Czw.--
Pt.--


NIEOBECNOŚĆ:

dr n. med. A. Szalska:

DODATKOWY DZIEŃ PRZYJĘĆ: