Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
Pracownia Elektromiografii i Elektroencefalografii

W naszej pracowni badania wykonywane bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na podstawie skierowań z poradni specjalistycznych lub odpłatnie według cennika.

Badania

EMG – elektromiografia - igłowe badanie mięśni oceniające reakcje mięśnia na bodziec elektryczny doprowadzany do niego specjalną elektrodą igłową.

ENG – elekroneurografia - badanie przewodnictwa nerwowego na podstawie pomiaru odpowiedzi na kontrolowane bodźce elektryczne.

EEG -  elektroencefalografia - polega na rejestracji czynnościowych prądów mózgu człowieka.

PW – potencjały wywołane - badanie polega na działaniu określonym bodźcem na receptory narządów zmysłów. W ten sposób wyzwala się w odpowiednim obszarze kory mózgowej aktywność bioelektryczną, zwaną potencjałem wywołanym.

Próba miasteniczna - polega na stymulacji wybranego mięśnia małym ładunkiem elektrycznym – dodatni wynik próby, może sygnalizować chorobę.

Próba tężyczkowa - badanie mięśni oceniające reakcje na bodziec elektryczny.

Można rejestrować się osobiście w recepcji przychodni lub telefonicznie pod numerami 52 5826299 lub 52 5826298.