Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
Gabinet zabiegowo diagnostyczny Poradni Kardiologicznej
Zapisy na badania:

                                                                    -  ECHO SERCA
                                                                    -  PRÓBA WYSIŁKOWA
                                                                    -  HOLTER EKG
                                                                    -  HOLTER RR

W REJESTRACJI GŁÓWNEJ

osobiście lub telefonicznie 52 58 26 298 lub 52 58 26 299 w godzinach 7:00 - 18:00
ZAKŁADANIE APARATU HOLTER EKG, HOLTER RR

poniedziałek        11:30 - 12:30
wtorek                 13:00 - 14:00
środa                    11:30 - 12:30
czwartek              11:00 - 12:00
piątek                  12:00 - 13:00