Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2023-02-20 Jubileusz 100 urodzin pacjentki ZOL
Jubileusz 100 urodzin pacjentki ZOL
W dniu 02.03.2023 z okazji 100-tnych urodzin złożyliśmy Pani Mariannie Niestatek - pacjentce naszego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - najserdeczniejsze życzenia.
Dzień ten był wyjątkowym świętem. Pani Marianna jest matką czworga dzieci, doczekała się 7 wnuków i 8 prawnuków. W naszym ZOL-u jest pierwszą pacjentką, której dane było świętować tak piękny jubileusz.
W uroczystości jubileuszu wzięli udział: władze Urzędu Marszałkowskiego województwa kujawsko-pomorskiego, dyrekcja Szpitala MSWIA, kierownik Zakładu, pracownicy oraz najbliższa rodzina.
Wszyscy życzyli zdrowia i tego aby kolejne lata mijały w atmosferze miłości i wsparcia.
Życzymy z całego serca kolejnych pięknych jubileuszy