Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2023-01-17 SP WZOZ MSWIA zatrudni fizjoterapeutę
SP WZOZ MSWIA zatrudni fizjoterapeutę

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy zatrudni w  pełym wymiarze godzin osobę na stanowisko fizjoterapeuty na Oddziale Geriatrii.

Aplikację można składać osobiście w sekretariacie Dyrektora, listownie lub na adres e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl