Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2022-02-21 Likwidacja dokumentacji medycznej z 2001 roku
Likwidacja dokumentacji medycznej z 2001 roku

UWAGA!

Likwidacja dokumentacji medycznej z 2001 roku

W bieżącym roku 2022 zostanie wybrakowana (zniszczona) dokumentacja medyczna za rok 2001. Osoby, które chcą otrzymać oryginały dokumentacji proszone są o  zgłoszenie się osobiste do Archiwum Szpitala SP ZOZ MSWiA  w Bydgoszczy lub o kontakt drogą mailową na adres: archiwum@szpitalmsw.bydgoszcz.pl do dnia 31.03.2022 r.